Kai

gladiatorial tournament organizer

Description:
Bio:

Kai

The Slaves of House Hezzrat Tionas Tionas